تبلیغات
آنان که حسین را خدا پندارند **************** کفرش به کنار عجب خدایی دارند - جـــمـلات زیبـای امام حــسیــن (ع)
هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
امام حسین(ع)

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرف تار می شود .
امام حسین(ع)

چه دارد
آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟ آن کس که به جای تو
چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان کرده است .
امام حسین(ع)

به
درستی که من بیهوده ، گردنکش ، ستمگر و ظالم حرکت نکردم ، بلکه برای اصلاح
در امت جدم محمد (ص ) حرکت کردم و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم
و به روش جدم محمد (ص ) و پدرم علی بن ابی طالب (ع ) رفتار کنم .
امام حسین(ع)

خداوندا، تو آگاهی که آنچه انجام
دادیم ، نه برای رقابت در کسب جاه و مقام بود و نه برای چیزهای پوچ و
بیهوده دنیا، بلکه برای این بود که نشانه های راه دینت را ارائه دهیم و
(مفاسد را) در شهرهای تو اصلاح کنیم تا بندگان مظلوم تو در امنیت و آسایش
باشند و به احکام تو عمل کنند.
امام حسین(ع)

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.
امام حسین(ع)

از کاری که باید از آن پوزش خواست حذر کن که مؤمن بدی نمی کند و عذر نمی خواهد و منافق هر روز بدی می کند و معذرت می خواهد.
امام حسین(ع)

از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین(ع)

کسی که گرفتاری و اندوه مؤمنی را برطرف کند و او را آسوده کند، خداوند گرفتاری و اندوه دنیا و آخرت را از او رفع می کند. امام حسین(ع)


اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمی بود، بنی آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد.
 امام حسین(ع)
شکر نعمت های گذشته موجب می شود که خدای متعال نعمت های تازه ای به انسان لطف کند.
امام حسین(ع)


به شما سفارش می کنم که تقوا را
پیشه خود سازید، زیرا خداوند ضامن شده است که افراد باتقوا را از آنچه که
مکروه ایشان است ، به آنچه که خوشایندشان است ، رهنمون شود و "او را از آن
جا که فکر نمی کند، روزی دهد".
امام حسین(ع)به یاد آور بستر مرگ و خوابگاه
قبر خویشتن را، یاد آور هنگامی را که در پیشگاه عدالت الهی اعضا و جوارحت
به زیانت گواهی خواهند داد، روزی را به یاد آور که قدمها در آن روز می لرزد
و دلها در تنگنای سینه فشرده می شود، روزی که عده ای در آن رو سفید گردند و
رازها از پرده برون افتد و میزان عدالت الهی برای سنجش نیک و بد به کار
افتد.
امام حسین(ع)به یاد آور مردن پدران و
فرزندانت را، کجا بودند و اکنون رهسپار چه جایی شده اند؟ می بینم که تو نیز
به همین زودی به آنان خواهی پیوست و باعث عبرت دیگران خواهی گشت . امام حسین(ع)بر تو لازم است که خود را از هوای نفس در امان نگه
داری؛ چرا که هیچ چیز لذّت بخش تر از سامان یابی و خوب شدن نیست. صبحگاهان
به گونه ای آماده مرگ باش که گویی تا شب زنده نخواهی ماند. چه بسیار شب رو
تن درستی که میان ما بود و نوحه گرانش پیش از بامداد خبر مرگ او را فریاد
زدند. پیش از مرگ شتاب کن و در آن کوش که از گناهان بزرگی که کرده ای توبه
کنی. صاحب وقار آن نیست که از اصلاح دوری گزیند بلکه باوقار کسی است که
همواره برای رستگاری مهیا باشد.
امام حسین(ع)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
?