چون عمر سعد از كربلا به سوی كوفه روان گشت جماعتی از بنی اسد كه در اراضی غاضریه مسكن داشتند، چون دانستند كه لشكر ابن سعد از كربلا بیرون شدند به مقتل آن حضرت و اصحاب او آمدند و بر اجساد شهداء نماز گذاشتند و ایشان را دفن كردند به این طریق كه امام حسین علیه السلام را در همین موضعی كه اكنون معروفست دفن نمودند و علی بن الحسین (ع) را در پایین پدر به خاك سپردند، و از برای سایر شهداء و اصحابی كه در اطراف آن حضرت شهید شده بودند حفره‌ای در پایین پا كندند و ایشان را در آن حفره دفن نمودند، و حضرت عباس علیه السلام را در راه غاضریه در همین موضع كه مرقد مطهر او است دفن كردند. و ابن شهر آشوب گفته كه از برای بیشتر شهداء قبور ساخته و پرداخته بود و مرغان سفیدی در آنجا طواف می دادند.
و نیز شیخ مفید در موضعی از كتاب ارشاد اسامی شهداء اهلبیت را شمار كرده پس از آن فرموده كه تمام اینها در مشهد امام حسین (ع) پایین پای او مدفونند مگر جناب عباس بن علی علیهماالسلام كه در منساه راه غاضریه در مقتل خود مدفونست و قبرش ظاهر است، ولكن قبور این شهداء كه نام بردیم اثرش معلوم نیست بلكه زائر اشاره می‌كند به سوی زمینی كه پایین پای حضرت حسین (ع) است و سلام بر آنها می كند و علی بن الحسین (ع) نیز با ایشانست. و گفته شده كه آن حضرت از سایر شهداء به پدر خود نزدیكتر است.
و اما اصحاب حسین علیه السلام كه با آن حضرت شهید شدند در حول آن حضرت دفن شدند، و ما نتوانیم قبرهای ایشان را به طور تحقیق و تفصیل تعیین كنیم كه هر یك در كجا دفنند، الا این مطلب را شك نداریم كه حایر بر دور ایشانست و بر همه احاطه كرده است. رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَ اَرْضاهْمْ وَ اَسْكَنَهُمْ جَنّاتِ النَّعیمِ.
مؤلف گوید: می‌توان گفت كه فرمایش شیخ مفید(ره) در باب مدفن شهداء نظر به اغلب باشد پس منافات ندارد كه حبیب بن مظاهر و حربن یزید قبری علیحده و مدفنی جداگانه داشته باشند.
صاحب كتاب كامل بهائی نقل كرده كه عمر بن سعد روز شهادت را در كربلا بود تا روز دیگر به وقت زوال و جمعی پیران و معتمدان را بر امام زین العابدین و دختر امیرالمومنین علیهم السلام و دیگر زنان موكل كرد و جمله بیست زن بودند. و امام زین العابدین علیه السلام آن روز بیست و دو ساله بود و امام محمد باقر علیه السلام چهار ساله و هر دو در كربلا حضور داشتند و حق تعالی ایشان را حراست فرمود.
چون عمر سعد از كربلا رحلت كرد قومی از بنی اسد كوچ كرده می‌رفتند چون به كربلا رسیدند و آن حالت را دیدند امام حسین علیه السلام را تنها دفن كردند و علی بن الحسین علیه السلام را پایین پای او نهادند و حضرت عباس علیه السلام را بر كنار فرات جائی كه شهید شده بود دفن كردند و باقی را قبر بزرگ كندند و دفن كردند و حربن یزید را اقرباء او در جائی كه به شهادت رسیده بود دفن نمودند. و قبرهای شهداء معین نیست كه از آن هر یك كدام است الا اینك لاشك حائر محیط است بر جمله انتهی.
در مناقب از ابن عباس نقل شده كه رسول خدا صلی الله علیه و آله را در عالم رؤیا دید بعد از كشته شدن سیدالشهداء علیه السلام در حالی كه گردآلود و پابرهنه و گریان بود. وَ قَدْ ضَمَّ حِجْزَ قَمیصِه اِلی نَفْسِهِ یعنی دامن پیراهن را بالا كرده و بدل مبارك چسبانیده مثل كسی كه چیزی در دامن گرفته باشد و این آیه تلاوت می‌فرمود: وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمّا یَعْمَلُ الظّالِمُونَ. و فرمود رفتم به سوی كربلا و جمع كردن خون حسینم را از زمین و اینك آن خونها را در دامن من است و من می‌روم برای آنكه مخاصمه كنم با كشندگان او نزد پروردگار


و شیخ شهید در كتاب دروس بعد از ذكر فضائل زیارت حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرموده و هرگاه زیارت كرد آن جناب را پس زیارت كند فرزند علی بن الحسین علیهماالسلام را و زیارت كند شهداء‌ (ع) را و برادرش حضرت عباس علیه السلام را و زیارت كند حربن یزید علیه السلام را الخ. این كلام ظاهر بلكه صریح است كه در عصر شیخ شهید قبر حر بن یزید در آنجا معروف و نزد آن شیخ جلیل به صفت اعتبار موصوف بوده و همینقدر در این مقام ما را كافی است.

وصلٌ: مستور نماند كه موافق احادیث صحیحه كه علمای امامیه به دست دارند بلكه موافق اصول مذهب امام را جز امام نتواند متصدی غسل و دفن و كفن شود، پس اگرچه به حسب ظاهر طایفه بنی اسد حضرت سیدالشهداء علیه السلام را دفن كرد چنانكه حضرت امام رضا علیه السلام در احتجاج با واقفیه تصریح نموده بلكه از حدیث شریف بصائر الدرجات مروی از حضرت جواد علیه السلام مستفاد می‌شود كه پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله در هنگام دفن آن حضرت حاضر بوده و همچنین امیرالمؤمنین و امام حسن و حضرت سیدالعابدین با جبرئیل و روح و فرشتگان كه در شب قدر بر زمین فرود می‌آیند.
در مناقب از ابن عباس نقل شده كه رسول خدا صلی الله علیه و آله را در عالم رؤیا دید بعد از كشته شدن سیدالشهداء علیه السلام در حالی كه گردآلود و پابرهنه و گریان بود. وَ قَدْ ضَمَّ حِجْزَ قَمیصِه اِلی نَفْسِهِ یعنی دامن پیراهن را بالا كرده و بدل مبارك چسبانیده مثل كسی كه چیزی در دامن گرفته باشد و این آیه تلاوت می‌فرمود:
وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمّا یَعْمَلُ الظّالِمُونَ.
و فرمود رفتم به سوی كربلا و جمع كردن خون حسینم را از زمین و اینك آن خونها را در دامن من است و من می‌روم برای آنكه مخاصمه كنم با كشندگان او نزد پروردگار.
روایت شده از سلمه: گفت داخل شدم برای سلمه رضی الله عنها در حالی كه می‌گریست، پس پرسیدم از او كه برای چه گریه می‌كنی؟ گفت برای آنكه دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب و بر سر و محاسن شریفش اثر خاك بود گفتم یا رسول الله برای چیست شما غبارآلود هستید؟ فرمود در نزد حسین بودم هنگام كشتن او و از نزد او می‌آیم.
در روایت دیگر است كه صبحگاهی بود كه ام سلمه می‌گریست، سبب گریه او را پرسیدند خبر شهادت حسین علیه السلام را داد و گفت ندیده بودم پیغمبر (ص) را در خواب مگر دیشب كه او را با صورت متغیر و با حالت اندوه ملاقات كردم سبب آن حال را از او پرسیدم فرمود امشب حفر قبور می‌كردم برای حسین و اصحابش.
از جمع ترمذی و فضایل سمعانی نقل شده كه ام سلمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دید كه خاك بر سر مبارك خود ریخته، عرضه داشت كه این چه حالتست فرمود از كربلا می‌آیم. و در جای دیگر است كه آن حضرت گردآلود بود و فرمود از دفن حسین فارغ شدم. و معروفست كه اجساد طاهره سه روز غیرمدفون در زمین باقی ماندند. و از بعضی كتب نقل شده كه یك روز بعد از عاشورا دفن شدند، و این بعید است زیرا كه عمرو بن سعد روز یازدهم در كربلا بود برای دفن اجساد خبیثة لشكر خود. و اهل غاضریه شب عاشورا از نواحی فرا كوچ كردند از خوف عمر سعد و به حسب اعتبار به این زودی جرئت معاودت ننمایند.
از مقتل محمد بن ابیطالب از حضرت باقر از پدرش امام زین العابدین علیهماالسلام روایت شده: مردمی كه حاضر معركه شدند و شهداء را دفن كردند بدن جون را بعد از ده روز یافتند كه بوی خوشی مانند مشك از او ساطع بود. و مؤید این خبر است آنچه در تذكره سبط است كه زهیر با حسین (ع) كشته شد، زوجه‌اش با غلام زهیر گفت برو و آقایت را كفن كن، آن غلام رفت به كربلا پس دید حسین علیه السلام را برهنه،‌با خود گفت كفن كنم آقای خود را و برهنه بگذارم حسین(ع) را! نه به خدا قسم، پس آن كفن را برای حضرت قرار داد و مولای خود زهیر را در كفن دیگر كفن كرد.
از امالی شیخ طوسی (ره) معلوم می‌شود در خبر دیزج كه بامر متوكل برای تخریب قبر امام حسین علیه السلام آمده بود، كه بنی اسد بوریائی پاره آورده بودند و زمین قبر را با آن بوریا فرش كرده و جسد طاهر را بر روی آن بوریا گذارده و دفن نمودند.